Tomego


Tomego är en ny kraft inom digital marknadsföring. Vi har visionen att med hjälp av digital teknik, förbättra det sätt på vilket en stor del av marknadsföringen sker idag.

Vårt fokus: Sökmotorpositionering – en metod för att generera mer relevant trafik till siten. Att sökmotoroptimera websidorna är en viktig del av Internetmarknadsföringen.

Trafikanalys – vet du vilka besökare du har på siten och hur de hittade dit? Ett mätverktyg hjälper dig få fram statistik om dina besökare och visar resultatet av din Internetmarknadsföring. Andra webverktyg är LivePerson och monitors som mäter bannerannonser.

CRM-program – vem kan vara utan datorstöd som CRM-program eller säljstödsprogram? Vi specialiserar oss i arbetsmetodik för att få systemet att fungera optimalt och för att de används effektivt.

Databasmarknadsföring – vad är syftet med en marknadsdatabas, vilka principer råder? Tomego hjälper dig att utnyttja kraften i din PC!

Infobus – Tomego står i begrepp att relansera en ny produktserie – Infobus och Hej Konsument – som kommer att förändra sättet Direktmarknadsföring (DM) idag genomförs mot konsumentmarknaden.